domingo, 15 de septiembre de 2013

TIPUS D'EMOCIONS


Les emocions són nombroses i, sovint, de difícil classificació perquè no se'n pot precisar el límit o frontera de cadascuna.

Digues tot seguit a quina emoció correspondria a cadascun d'aquests "emoticons" i per què (quines expressions físiques observem).


                       
    
       
                                   


N'hi ha algun que és difícil de classificar? Quin? Per què?


Busca més imatges d'emoticons i intenta explicar què expressen.

Utilitzes sovint  els emoticons quan envies missatges als amics?
Per què creus que s'han fet tan famosos? Classifica totes les emocions que has conegut en dos grups:
EMOCIONS AGRADABLES      EMOCIONS DESAGRADABLES

No hay comentarios:

Publicar un comentario